งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม

งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม
1 มิ.ย. 2553 - 31 ส.ค. 2553
ชมทุ่งดอกกระเจียวสีขาวสีเขียว สีชมพูอมม่วง ที่บานสะพรั่งทั่วทั้งบริเวณอุทยาน ชมขบวนแห่กระเจียวคืนทุ่ง การแสดงคนตรี การแข่งขันเดินเพื่อการกุศล การแข่งขันแรลลี่ การปีน-ไต่หน้าผ่า “ผ่าก่อรัก”
ชมสวนหินงามป่าหินล้านปีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติปั้นแต่ง การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งชมความงามของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติใกล้คัยง เช่น น้ำตกไทรทอง และจุดชมวิวผาหำหดในอุทยานแห่งชาติไทรทอง

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4482-2502 ศูนย์ข้อมูลข่าว สารด้านการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4481-1376 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4481-1218 หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4481-1511 หรือที่ ททท.สำนัก งานนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4421-3666 / 0-4421-3030 ทุกวันในเวลาราชการ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...